Rólunk

A köztudatos.hu weblap célja hogy elérhetővé tegye a Magyarországon folyó szociálpszichológiai kutatásokat, illetve a társadalmi folyamatok pszichológiai szempontú értelmezéseit közelebb hozza a szélesebb közönség számára is. Ennek szellemében a megjelent tanulmányok rövid bevezetőjében a szerzők közérthetően foglalják össze kutatási eredményeiket.

A Gyakorlat menüpontban többek között a következő témákról esik szó: előítéletek, a fenyegetettség észlelése, társadalmi mozgalmak, ideológiák, álhírek, populizmus, stb. Ezekről a témákról terepen dolgozó szakemberek számára is használható segítséget kívánunk adni módszertani anyagok közzétételével, civil szervezetek bemutatásával, időnként részvételi akciókutatások eredményeinek bemutatásával.

Kutatásainkban fontosnak tartjuk a társas, csoportközi viszonyok társadalmi szintű értelmezését, az individualista szemléletű szociálpszichológiától a nagyobb volumenű társadalmi folyamatok megértése felé való haladást, a társas folyamatok szocio-kulturális kontextusban való vizsgálatát.

Meggyőződésünk, hogy a társadalmi folyamatok hátterének megértése hozzájárulhat az egyes társadalmi csoportok közötti dialógus újrakezdéséhez, a társadalmi aktivitás növekedéséhez, a társadalmi együttélés értékeinek, normáinak közös újrafogalmazásához, a társadalom jövőképének közös kialakításához.

 

A weblap az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszéke és a PTE BTK Pszichológia Intézetének Társadalompszichológia Kutatócsoportja között létrejött együttműködés eredménye.

 

Az együttműködés felelősei Dr. Kende Anna és Dr. Bigazzi Sára

 

Dr. Kende Anna, az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékének vezetője, kutatási területei a csoportközi konfliktusok, előítéletek és a csoportközi viselkedés különböző megnyilvánulási formái. Doktori fokozatát a PTE-n szerezte, a Nemzetközi Politikai Pszichológiai Társaság (ISPP) vezetőségi tagja.

 

 

 

 

 

Dr. Bigazzi Sára szociálpszichológus a PTE BTK-n , a Pszichológia Intézet Szociálpszichológia Doktori Iskolájának vezetője. Kutatási területei a csoportközi fenyegetettség, többség/kisebbség kapcsolata, lehetséges konfliktusok és megoldásaik, a társadalmi aktivitásban és a kollektív cselekvésben való részvétel pszichológiai feltételei. Doktori fokozatát a European/International Joint PhD on Social Representation and Communication iskolájában szerezte.

 

 

 

 

A kutatócsoportok tagjai:

 

Bokrétás Ildikó a PTE Szociálpszichológia Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Gyakorlati szakember, Magyarország több jelentős civil szervezetének volt munkatársa. Krónikusan beteg gyerekekkel, önkéntesekkel, kisebbségekkel, hátrányos helyzetben élőkkel foglalkozott terepen végzett munkáiban. Jelenleg a társadalmi-gazdasági rendszerrel kapcsolatban formálódó szociális reprezentációk és a politikai cselekvés kapcsolatát vizsgálja.

 

 

Csernus Fanni doktorandusz a PTE BTK  Pszichológia Doktori Iskolájának Szociálpszichológia programjában. Kutatási területe a civil aktivizmus szociálpszichológiai jellegzetességeinek feltárása. Civilként közösségfejlesztési projektekben és a családon belüli erőszak témájában edukációs programokban vesz részt.

 

 

Faragó Laura doktorandusz az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékén. Fő kutatási területei a csoportközi erőszak támogatottságának vizsgálata, a politikai álhírekre való fogékonyság, illetve a szociális dominancia orientáció.

 

 

 

 

Géczy Dorottya PhD hallgató a PTE Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia programján. Kutatási területe a kisebbségek pszichológiája, kiemelten foglalkozik a roma nők kettős identitásfenyegetettségével, az azzal való megküzdés lehetőségeivel. Konfliktuskezelési mediátornak képződik, közösségfejlesztési programokban vesz részt. 

 

 

Dr. Hadarics Márton egyetemi adjunktus az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékén. Kutatási területei a politikai és ideológiai preferenciák mögötti motivációk, illetve a csoportközi viselkedés erkölcsi vonatkozásainak vizsgálata. Doktori fokozatát a ELTE-n szerezte.

 

 

 

Lantos Nóra doktorjelölt és kutatási segédmunkatárs az ELTE Szociálpszichológia tanszéken. Fő kutatási területei a kollektív cselekvés motivációi, az előítélet-csökkentő intervenciók és a csoportközi érzelmek.

 

 

 

 

 

Serdült Sára szociálpszichológus, doktorjelölt és tanársegéd a PTE-BTK Pszichológia Intézetének Szociálpszichológia tanszékén. Kutatási területe az identitás és a csoportdinamikák összefüggései, a személyes és szociális identitásdinamikák közti kapcsolat, illetve  csoportközi konfliktusok csökkentésnek lehetőségei. Civilként közösségfejlesztési programokban dolgozik és hátrányos helyzetű fiatalok egyetemi inklúziójával foglalkozik.

 

Siegler Anna PhD hallgató a PTE Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia programján. Kutatási területe az iskolai közösségfejlesztés, kortársbántalmazás megelőzés és előítélet csökkentés. A hazai intervenciós és prevenciós programok vizsgálata mellett a társas készségek fejleszthetőségével és annak észlelt fenyegetettséggel való kapcsolatával foglalkozik. Kutatói munkája mellett emberi jogi nevelési programokban segédkezik.

Dr. Szabó Zsolt egyetemi adjunktus az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékén. Kutatási területei a kollektív áldozati szerep, a történelmi analógiák használata, a morális felmentések és távolítások és a csoporttal való azonosulás különböző formáinak a feltárása. Doktori fokozatát a PTE-n szerezte.

 

 

Szekeres Hanna doktorandusz az ELTE PPK Szociálpszichológia tanszékén. Fő kutatási területei a csoportközi kapcsolatok és konfliktus, előítélet és diszkrimináció pszichológiája, és előítélet csökkentő pszichológiai intervenciók.

 

 

 

Takács Bálint pszichológus, a PTE Pszichológia Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Program doktorandusza. Kutatási területe a politikai ideológiák, világnézeti pozíciók identitásalkotó funkciói, különös tekintettel a nemzeti és személyes identitás összefüggéseire. Érdeklődési területe továbbá a mentális zavarok tudományfilozófiai kérdései, a pszichiátriai és pszichológiai ellátás intézményes, társadalmi gyakorlatai. Jelenleg egy hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó programban dolgozik iskolapszichológusként, valamint pszichológiai tanácsadást nyújt a helyi Család- és Gyermekjóléti Központban. Családterapeuta képzésben vesz részt.