Másként is lehet – Romaversitas

A Romaversitas egy 20 éve működő, roma fiataloknak szóló képzési intézmény, melynek célja, hogy a roma diákokat segítse és támogassa a továbbtanulásban. Az intézmény alapvető világszemlélete az esélyegyenlőségre való törekvés, melynek mozgatórugóját az inspiráló, releváns, a tehetség szabad kibontakozását segítő oktatásban látják.

Az intézmény programjai és vezérelvei, melyek a fent említett oktatási stílust szolgálják, igencsak eltérnek a hazánkban megszokott porosz, frontális oktatási módszerektől, s talán sikereik kulcsa – több száz diplomához jutott roma fiatal - is ennek köszönhető.

  • A kritikai gondolkodás, aktív figyelem, és egymástól való tanulás módszereivel szélesebb látókört és magasabb fokú empatikus készséget sajátíthatnak el a diákok.
  • A rendszerelmélet átfogó tudást, összefüggésekben való gondolkodást biztosít.
  • A közösségi részvételt, demokráciára és felelősségvállalásra nevelést olyan módon valósítják meg, hogy a tanárok a hallgatókkal együtt vesznek részt a különböző programok előkészítésében, megvalósításában, és a döntések meghozatalában. Sőt, vannak olyan programelemek, melyek a hallgatók vezetésével valósulnak meg. Képzéseik során a demokráciára nevelés különböző pedagógiai eszköztárát és egyéb, dialógus-alapú módszertanokat használnak.
  • Az előzőkhöz szorosan kapcsolódó emberközpontú pedagógia és autonómiára törekvés megvalósításában pedig egyénenként, egyedileg próbálják meg hallgatóikat a siker felé terelni, hogy mindenki a saját képességeihez mérten legyen képes megtalálni és megvalósítani önmagát.

A Romaveritas nem kizárólag roma-ügyekkel foglalkozó szervezet, számos egyéb kisebbségi elnyomás vagy társadalmi igazságtalanság kapcsán vesznek részt programokban, akciószervezésekben az LMBTQ közösséget érintő kérdésektől a környezetvédelmen át a nők egyenjogúságával összefüggő problémákig.

A szervezet nem eltitkolt célja bármiféle rendszerszintű változás előmozdítása Magyarországon, ilyen többek között a roma középosztály és értelmiségi réteg megerősítése.