Romákkal szembeni attitűdök mérése

A romaellenesség a társadalom széles rétegeiben megtalálható nézetrendszer, amely alapvetően háromféle sztereotípiára épül:

  • a romák morális negatív elítélésére: bűnőzésre és lustaságra vonatkozó sztereotípiák
  • a meg nem érdemelt támogatás mítoszára vagyis a megkülönböztetésnek nem a romák, hanem a nem roma magyarok a valós áldozatai
  • a kulturális másság: az integráció szempontjából nem előnyös, azonban alapvetően pozitívan értékelt kulturális különbségek, úgy mint zenei érzék és a szabadság szeretete

Magyarországon és Szlovákiában végzett kutatásunk megerősítette, hogy a romaellenesség e három dimenzió mentén ragadható meg, azonban az is világossá vált, hogy a kulturális másságra vonatkozó nézetek kevéssé magyarázzák a romák elutasítottságát e két társadalomban. A kutatás során egy olyan mérőeszközt hoztunk létre – Romákkal szembeni attitűdök skála – amely alkalmas lehet a különböző társadalmi intervenciók és programok hatásának az értékelésére is.

 

A témában megjelent: Kende, A., Hadarics, M., & Lášticová, B. (2017). Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. International Journal of Intercultural Relations, 60, 12-27.

Letöltöm az angol nyelvű cikket (PDF)

Tovább az angol nyelvű cikkre