Az erőszak támogatásának pszichológiai meghatározói fizikailag és szimbolikusan fenyegető csoportok esetén

Az elmúlt évtizedek gazdasági, társadalmi és politikai változásai növelték a kisebbségi csoportokkal szembeni antipátiát Magyarországon, illetve a társas csoportokkal szembeni erőszakos incidensek gyakoriságát is. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a fizikailag veszélyesnek tartott és a szimbolikusan fenyegető csoportokkal szembeni erőszak igazolhatóságát mi magyarázza jobban: a jobboldali tekintélyelvűség, vagy egyfajta radikális tüntetési hajlandóság (részvételi hajlandóság erőszakos és illegális tüntetéseken, rendőrökkel szembeni agresszív fellépés, politikusok nyílt rágalmazásának és bántalmazásának szándéka). Azt vártuk, hogy a fizikailag veszélyes csoportokkal szembeni erőszakot elfogadhatóbbnak tartják a válaszadók, hiszen e csoportokkal szembeni erőszak pusztán önvédelemként is felfogható. A szimbolikusan fenyegető csoportok azonban nem veszélyeztetik a fizikai integritást, ezért az ellenük elkövetett agresszió túlkapásnak minősül. Mivel a tekintélyelvű személyek mind a fizikai, mind pedig a szimbolikus fenyegetésre érzékenyek, ezért feltételeztük, hogy a tekintélyelvűség ideológiai igazolást nyújt, és ezáltal magyarázza az erőszak támogatását a szimbolikusan fenyegető csoportokkal szemben is.

Egy 1000 fős, reprezentatív mintás adatbázison teszteltük hipotéziseinket. A fizikailag veszélyesek ítélt csoportok valóban elkülönültek a többi, szimbolikusan fenyegető (normasértő vagy gazdaságilag fenyegető) csoporttól, illetve a válaszadók szignifikánsan igazolhatóbbnak tartották az agressziót a fizikailag veszélyes csoportokkal szemben a szimbolikusan fenyegető csoportokhoz képest. Eredményeink szerint a jobboldali tekintélyelvűség valóban erősebben magyarázta a csoportokkal szembeni erőszak elfogadhatóságát, mint az általános erőszakosság. A szimbolikusan fenyegető csoportokkal szembeni erőszakot átlag felett támogató személyek kifejezetten tekintélyelvűek voltak, alátámasztva feltételezésünket. Vizsgálatunk rámutat arra, hogy a jobboldali tekintélyelvűség valóban ideológiai igazolást ad az erőszak elfogadásához olyan csoportokkal szemben is, akik esetén az erőszak túlkapásnak számít, tehát a normasértő, illetve gazdasági értelemben fenyegető csoportokkal szemben.

Publikálás alatt