A csoportközi viszonyok erkölcsi vonatkozásai

A kortárs társadalomtudományokban egyre inkább fontos kérdéssé válik, hogy a csoportközi ellentétek kiéleződése során milyen gondolatok, vélekedések szolgáltatnak alapot ahhoz, hogy a külső csoport tagjainak ártó, jólétükre károsan ható viselkedések erkölcsileg elfogadhatónak, sőt, akár kívánatosnak tűnjenek a saját csoport tagjai számára. Ez fontos kérdés, hiszen senki sem azzal a tudattal árt egy másik csoport tagjainak, hogy ő ettől rossz ember lenne, hanem különféle erkölcsi igazolásokat alkalmaz az ártó viselkedés magyarázatára.

 

Kutatásainkban ezeket az erkölcsi igazolásokat vizsgáljuk mélyebben. Igyekszünk feltárni, hogy milyen motivációs alapok húzódnak meg a különböző típusú erkölcsi igazolások mögött, illetve hogy a különböző típusú igazolások milyen viselkedéses következményekkel járnak a csoportközi viszonyok terén. Kiemelten fontos azoknak az erkölcsi értékeknek és személyes alapelveknek a vizsgálata, amelyek egy-egy konkrét csoportközi helyzetben igazolásként alkalmazhatók a külső csoport felé irányuló ártó viselkedés magyarázatára.

 

Eddigi eredményeink arra világítanak rá, hogy azok számára akiknek nagy szükségük van a stabil környezet nyújtotta biztonságra és kiszámíthatóságra, inkább hajlamosak a saját csoportjukhoz és annak szabályaihoz való ragaszkodást erkölcsi értékként kezelni. Ennek nyomán a részben más normák szerint viselkedő csoportok tagjait nemcsak hogy fenyegetőbbnek észlelik, de kimondottan erkölcstelennek látják viselkedésüket, ami könnyen vezethet a külső csoport megbüntetésének igényéhez.

 

A témában eddig megjelent publikációk

Hadarics, M., & Kende, A. (2018). Moral foundations of positive and negative intergroup behavior: moral exclusion fills the gap. International Journal of Intercultural Relations, 64, 67-76.

Tovább az angol nyelvű cikkre

 

Hadarics, M., & Kende, A. (2017).  A closer look at intergroup threat within the dual process model framework: the mediating role of moral foundations. Psychological Thought, 10, 167-177.

Tovább az angol nyelvű cikkre

 

Hadarics, M., & Kende, A. (2017). The dimensions of generalized prejudice within the dual process model: the mediating role of moral foundations. Current Psychology. Advance online publication. doi:10.1007/s12144-016-9544-x

Tovább az angol nyelvű cikkre